Kadın ve Sağlık
MENÜKadın ve Sağlık0232 422 3888Randevu

Yumurtalık Kanseri

Yumurtalık kanserinde diğer kanserler gibi tedavisinde erken tanının önemi yüksektir. Erken tanı için düzenli kadın doğum ultrason kontrollü ilk aşamadır.

Yumurtalık Kanseri

Yumurtalık Kanseri Nedir?

Küresel olarak, yumurtalık kanseri kadınlarda en sık görülen yedinci kanser ve kanser ölümünün sekizinci en yaygın nedenidir. Beş yıllık sağ kalım oranları %45'in altındadır.

Yumurtalık kanseri yüksek gelirli ülkelerde daha fazla görülmektedir. Birçok düşük ve orta gelirli ülkelerde yükselme mevcuttur. Yaşam beklentisinin artmasıyla birlikte, her yıl teşhis edilen vaka sayısı artmaktadır.

Yumurtalık Kanseri Nedenleri

Ailenizde, meme ve yumurtalık kanseri öyküsü olan kişilerde yumurtalık kanserine yakalanma riski daha yüksektir. En önemli risk faktörü ileri yaştır.

Yazımızın devamında özellikle epitelyal yumurtalık kanserinin bilinen ve olası nedenleri hakkındaki mevcut bilgi durumunu özetleyeceğiz. Ayrıca, yumurtalık kanseri teşhisi konduktan sonra yaşam tarzı ile sağkalım arasındaki ilişkiyi anlatayacağız.

Epithelyal Yumurtalık Kanseri Nedir?

Epitelyal yumurtalık kanseri, genellikle ileri bir aşamada ortaya çıkar ve jinekolojik kanser ölümünün en yaygın nedenidir. Tedavi uzman multidisipliner bakım gerektirir. Popülasyona dayalı tarama etkisizdiR, ancak moleküler genomikten yararlanan erken tanı ve önleme için yeni yaklaşımlar geliştirilmektedir. İlk tedavi cerrahi ve adjuvan tedaviyi içerir.

Tümör ve kandaki genomik değişiklikleri ölçmek için hızla gelişen teknikler, tedaviye duyarlılığın ve direncin ortaya çıkışının değerlendirilmesine izin verir ve rezidüel hastalığın doğru göstergeleri olabilir. Nüks genellikle tedavi edilemez ve hasta semptom kontrolü ve yaşam kalitesi bu aşamada kilit hususlardır. Nüks için tedaviler hastanın bakış açısından tasarlanmalı ve anlamlı fayda önlemleri içermelidir.

Her bir alt grup için kanıta ve konsensüs temelli tedavi kılavuzlarının geliştirilmesi için acil ilerlemeye ihtiyaç vardır.

Epithelyal Yumurtalık Kanseri Tedavisi

Yumurtalık kanseri dünya çapında en sık görülen üçüncü jinekolojik hastalıktır, ancak bu kanserler arasında en yüksek ölüm oranını oluşturmaktadır. Bu hastalık sürecinin uygun yönetimi için değerlendirme, tanı ve tedaviye aşamalı bir yaklaşım hayati önem taşımaktadır.

Jinekolojik onkologların yanı sıra tıbbi onkologlar, patologlar ve radyologlarla entegre bir yaklaşım, sonuçların iyileştirilmesinde büyük önem taşımaktadır. R0'a cerrahi sitoredüksiyon tedavinin temelini oluşturur ve bunu adjuvan kemoterapi izler.

Tedaviyi etkileyen gen mutasyonları için genetik test, epithelyal yumurtalık kanseri olan tüm kadınlar için bakım standardıdır.

Poli ADP-riboz polimeraz inhibitörleri, bevacizumab ve / veya homolog rekombinasyon eksikliğini hedef alan ilaçlarla idame tedavisi, yumurtalık kanseri tedavisinde daha yaygın olarak kullanılmaktadır ve immünoterapinin ilerlemesi tedavi hedeflerinde daha da devrim yaratmaktadır.

Epithelyal Yumurtalık Kanseri ve Seröz Over Kanseri Farkı Nedir?

Epithelyal yumurtalık kanserleri daha yaygın, agresif tip II kanserlere ve daha az yaygın, yavaş büyüyen tip I kanserlere ayrılabilir. Bu modele göre, seröz over karsinomları yüksek dereceli (tip II) ve düşük dereceli (tip I) tümörlere ayrılabilir.

Seröz over karsinomlarının derecelendirilmesi için iki katmanlı sistem, sağkalımı öngörme açısından daha ayrıntılı derecelendirme sistemlerinden daha üstündür. Düşük dereceli seröz karsinomlar tipik olarak genç kadınlarda görülür ve kemoterapiye dirençli olmasına rağmen nispeten iyi bir prognoza sahiptir.

Düşük dereceli seröz kanserler, KRAS ve BRAF mutasyonlarının yüksek prevalansına, ancak TP53 mutasyonlarının (yüksek dereceli seröz kanserlerin karakteristiği olan) düşük prevalansına sahiptir.

Düşük dereceli seröz over kanserinde mitojenle aktive olan protein kinaz (MAPK) inhibitörünün çalışmaları, MAPK mutasyonlarının tanımlanmasının nihayetinde tedaviye rehberlik etmede yararlı olabileceğini düşündürmektedir.

Yumurtalık Kistleri ve Endometriozis Kistleri Kanserleşir mi?

Adet düzensizliği ve hormon dengesizliği belirtisi olarakta karşımıza çıkan yumurtalık kistleri tanısında kullanılan pelvik alt batın ultrason veya vajinal ultrason sırasında yumurtalık kistleri veya over kistleri, endometrioz kistleri görülebilir.

Yumurtalık kistlerinin çoğu kanser değildir. Menopozdan sonra yumurtalık kisti oluşuyorsa bu ihtimal akılda tutulmalıdır. Menopoz, bir kadının artık adet görmeyi bıraktığı zamanı işaret eder. Ancak, kistler menopozdan sonra oluşuyorsa, kanserli olma şansı genelde daha yüksektir.

HASTA GÖRÜŞLERİ
TÜM GÖRÜŞLER
SORU - FİYAT SOR
Randevu Randevuİletişim İletişimWhatsapp Whatsapp
Op. Dr. Mustafa Nuri AlihanoğluKadın ve SağlıkOp. Dr. Mustafa Nuri Alihanoğlu
0232 422 38880533 569 0119