Kadın ve Sağlık
MENÜKadın ve Sağlık0530 388 3863Online Randevu

Yumurtalık Kanseri

Yumurtalık kanserinde diğer kanserler gibi tedavisinde erken tanının önemi yüksektir. Erken tanı için düzenli kadın doğum ultrason kontrollü ilk aşamadır.

Yumurtalık Kanseri

Yumurtalık Kanseri Nedir?

Over kanseri yani yumurtalık kanserinin görülme nedenleri ve ailesel yatkınlık durumu tetiklemektedir. Obezite, kadın üreme sisteminin farklı kanser türlerinin risk ve prognozu üzerinde bir etkiye sahiptir. Uterusta neoplazmlar için ortak bir yer endometriyum, iç astar dokusudur. Genellikle, obezite endometriyumun endometrioid karsinomuna dahil olduğu belgelenmiştir. Obezite, kronik inflamasyon, seks hormonlarının düzensizliği ve hormon benzeri sitokinlerin veya adipokinlerin yağ dokusundan anormal salgılanması gibi çeşitli mekanizmalarla kanser riskini etkileyebilir.

Önemli pro-inflamatuar adipokinlerden biri, transmembran reseptörleri (Ob-R) ile hareket eden leptindir. Normal koşullarda, leptin, enerji homeostazını korumak için hipotalamik anoreksigenik yolda işlev görür. Tersine, obezitede leptin pro-inflamatuar süreçlere katılır. Çeşitli klinik çalışmalar, leptin ve Ob-R'nin endometrial kanserin patolojik süreçlerinde rol oynadığını ileri sürdü.

Farklı endometriyal kanser hücre hatlarında laboratuvar bulguları, leptin'in hücresel proliferasyon, anjiyogenez ve östrojenik aktivite gibi çeşitli neoplastik fenomenlere olan bağlantısını da göstermiştir. Ayrıca, endometrial kanser riski genellikle obezite ile ilişkili polikistik over sendromu gibi yumurtalık patolojisinde arttırılabilir. Leptin, yumurtalığın hem fizyolojik hem de patolojik koşullarına katılır. Leptin hem in vitro hem de in vivo çalışmalarda Pro-tümörjenik etkiler göstermiştir.

Yumurtalık Kanseri Tedavisi İzmir

Genellikle yumurtalık kanseri hastalarında serum leptin düzeyleri azalmıştır. Bununla birlikte, yumurtalık kanseri dokusunda leptin ve Ob-R'nin aşırı ekspresyonu agresif hastalığa işaret etti. Tümör gelişiminde leptin ile ilgili hücre içi sinyalizasyon yollarının rolünü anlamak, erken kanser saptanmasında yardımcı olabilir.

Yumurtalık kanserinde diğer kanserler gibi tedavisinde erken tanının önemi yüksektir. Erken tanı için düzenli kadın doğum ultrason kontrollü ilk aşamadır.

HASTA GÖRÜŞLERİ
TÜM GÖRÜŞLER
SORU - FİYAT SOR
Randevu Randevuİletişim İletişimWhatsapp Whatsapp
Op. Dr. Mustafa Nuri AlihanoğluKadın ve SağlıkOp. Dr. Mustafa Nuri Alihanoğlu
0232 463 23630530 388 3863