Kadın ve Sağlık
MENÜKadın ve Sağlık0232 422 3888Randevu

Rahim Ağzı Kanseri

Rahim ağzı kanseri bölgesel ve yerleşim yerlerine göre değişiklikler gösterir. Servis rahim ağzı kontrolü rutin 6 aylık dönemlerde en geç yapılmalıdır.

Rahim Ağzı Kanseri

Rahim Ağzı Kanseri Nedir? Neden oluşur?

Rahim ağzı kanseri vakalarının çoğunda insan papilloma virüsü (HPV) enfeksiyonu bulunmasına rağmen, hastalığın ilerlemesi için ek genetik ve epigenetik değişiklikler gereklidir.

Daha önce rahim ağzı kanseri gelişiminde sadece genetik mutasyonun kilit rol oynadığı düşünülüyordu. Ancak rahim ağzı kanseri biyolojisindeki son gelişmeler, epigenetik değişimin rahim ağzı kanserojenezinde ve metastazında yaygın olduğunu ortaya koymuştur.

Anormal DNA metilasyonu ve histon modifikasyonuna bağlı epigenetik değişiklik rahim ağzı kanserinde kapsamlı olarak incelenmiştir.

Son araştırma stratejileri, kodlamayan rna'lara, özellikle miRNA ve lncrna'ya dair içgörüyü korumaktadır. Aynı zamanda, bu değişikliklerin hastalığın ilerlemesini belirlemek ve bunları terapötik hedefler olarak kullanmak için biyobelirteçler olarak yararlılığını incelemeye ilgi artmıştır.

Rahim Ağzı Kanserine Yüksek Riskli Hpv - Genital Siğillere Neden Olur Mu?

Birçok insan papilloma virüsü (HPV) türünden 30'dan fazlası genital sistemi enfekte eder. Bazı onkojenik (yüksek riskli) HPV suşları ile rahim ağzı kanseri arasındaki ilişki iyi kurulmuştur.

HPV, servikal epitel hücrelerinin transformasyonu için gerekli olmasına rağmen, yeterli değildir ve çeşitli kofaktörler ve moleküler olaylar rahim ağzı kanserinin gelişip gelişmeyeceğini etkiler.

Prekanseröz lezyonların erken teşhisi ve tedavisi rahim ağzı kanserine ilerlemeyi önleyebilir. Prekanseröz lezyonların tanımlanması öncelikle servikal hücrelerin sitolojik taraması ile olmuştur. Bununla birlikte, hücresel anormallikler kaçırılabilir veya yeterince belirgin olmayabilir ve sınırda veya hafif diskaryotik sitomorfolojisi olan hastaların bir kısmı, sonraki kolposkopi ve biyopsi ile tanımlanan daha yüksek dereceli hastalığa sahip olacaktır.

Sitolojiye ek olarak HPV DNA'sını saptayan ve yüksek riskli HPV tiplerini düşük riskli HPV tiplerinden ayıran hassas ve spesifik moleküler teknikler tanıtılmıştır. Yüksek riskli HPV tiplerinin daha erken saptanması, enfekte hastalarda triyaj, tedavi ve takibi iyileştirebilir.

Günümüzde HPV DNA testinin en açık rolü, sınırda veya hafif anormal sitolojik test sonuçları olan hastalarda tanısal doğruluğu artırmak ve gereksiz kolposkopiyi sınırlamaktır.

Rahim Ağzı Yarası ve Rahim Ağzı Kanseri İzmir

Tarama ve aşının gelişmesine rağmen, serviks kanseri (rahim ağzı kanseri) dünya çapında genç kadınlarda kanser ölümünün önemli bir nedenidir. Rahim ağzı kanseri hastalığı için tedavi edilen kadınların üçte biri tekrarlanacak ve neredeyse kaçınılmaz olarak ölüme yol açacaktır.

Fonksiyonel görüntüleme, hastalık derecesinin ve tümör özelliklerinin daha iyi tanımlanmasıyla zayıf yanıt veya nüks riski daha yüksek olan hastaları katmanlaştırma potansiyeline sahiptir. Bazı moleküler görüntüleme biyobelirteçlerinin rahim ağzı kanserinde tedavi sırasında başlangıçta ve / veya erken dönemde sonucu öngördüğü gösterilmiştir.

Gelecekte bu, yakın takip için hasta seçimi, adjuvan tedavi veya yeni ajanlar veya adaptif klinik çalışmalar için deneme girişini içerebilecek tedavi planının uyarlanmasına yardımcı olabilir. Rahim ağzı kanserinin evreleme ve yanıt değerlendirmesinde moleküler görüntüleme tekniklerinin, FDG PET/ BT ve fonksiyonel mrg'nin kullanımı gözden geçirilir.

Rahim ağzı kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türüdür!

Rahim ağzı kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Metastatik rahim ağzı kanseri olan hastaların sonuçları kötüdür.

Metastatik rahim ağzı kanserinin tedavisi ve teşhisi ile ilgili literatürü gözden geçirdik. Farklı tedaviler ve sağkalım oranları ile ilgili iki tip metastaz vardır bunlar;

  • Hematojen metastaz,
  • Lenfatik metastazdır.

Hematojen metastazı olan hastalar, lenfatik metastazı olanlara göre daha yüksek ölüm riskine sahiptir.

Rahim Ağzı Kanseri (Serviks Kanseri) Tanısı Nasıl Konulur?

Rahim ağzı kanseri tanısında floro-2-deoksi-D-glukoz pozitron emisyon tomografisi (FDG-PET) ve PET bilgisayarlı tomografi uzak metastazın değerlendirilmesinde etkili araçlardır.

Eşzamanlı kemoradyoterapi ve sonraki kemoterapi lenfatik metastaz için iyi tolere edilir ve etkilidir. Akciğer metastazına gelince, kemoterapi ve / veya cerrahi dirençli, tekrarlayan metastatik rahim ağzı kanseri için değerli tedavilerdir ve kemoradyoterapi evre IVB rahim ağzı kanseri için en uygun seçim olabilir.

Kemoterapi ve kemik ışınlaması kemik metastazı için umut vericidir. Multimodal tedavi ile daha iyi bir sağkalım sağlanır. Kraniyotomi veya stereotaktik radyocerrahi, soliter beyin metastazları için radyoterapi ile birlikte optimal bir seçimdir.

Rahim Ağzı Kanserinde Tedavi Nasıl Olmalıdır?

Rahim ağzı kanserinin tespiti ve erken teşisi, rahim ağzı kanseri tedavisinde hayat kurtarır. Erken dönem rahim ağzı kanserinde basit cerrahi girişimler LEEP, Konizisasyon Serviks, Total Abdominal Histerektomi gibi cerrahi ameliyatlar tedavide seçeneklerdendir.

İlerlemiş Serviks kanserlerinde ve Birden fazla beyin metastazı ve diğer organ metastazları için kemoterapi ve palyatif beyin radyasyonu düşünülebilir.

HASTA GÖRÜŞLERİ
TÜM GÖRÜŞLER
SORU - FİYAT SOR
Randevu Randevuİletişim İletişimWhatsapp Whatsapp
Op. Dr. Mustafa Nuri AlihanoğluKadın ve SağlıkOp. Dr. Mustafa Nuri Alihanoğlu
0232 422 38880533 569 0119