Kadın ve Sağlık
MENÜKadın ve Sağlık0232 422 3888Randevu

Tüp Bebek Tedavisi

Tüp bebek tedavisi genel olarak sperm ile yumurtanın laboratuvar koşullarında döllendikten sonra anne rahmine transfer edilmesini ifade eder.

Tüp Bebek Tedavisi

Tüp Bebek Tedavisi İzmir

Günümüzde, giderek daha fazla çift gebe kalma ile ilgili engellerle karşı karşıyadır.

İnfertilite yani kısırlık, her iki partner tarafından psikolojik sorunlar yaşatabilmektedir. Kısırlığı tedavi prosedürlerinden en önemlisi tüp bebek tedavisi İzmir kliniğimizde yapılmaktadır.

Tüp bebek tedavisi yöntemi ile bebek sahibi olmakla beraber, ailelerinin psikolojisi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu makale tüp bebek tedavisi ile ilgili literatürü gözden geçirmekte ve kısırlık sorunu yaşayan bir çiftin yaşadıklarını, çocukların gelişimini ve psikososyal işleyişini, ebeveynlerle ilişkilerini ve tüp bebek tedavisi nasıl yapılır? hakkında içeriği işlemektedir.

Tüp Bebek Tedavisinde Aileler Neden Korkarlar?

Tüp bebek tedavisi gören çiftler, ağrılı tedavinin stresli deneyiminden ve IVF (tüp bebek tedavisi) döngüsünün başarısız olacağı korkusundan ve ölü bebek sonucundan çekinirler. Uzun süreli tedavi nedeniyle evlilik ilişkilerinin istikrarsızlaştığını bildirmeleri muhtemeldir. Ancak tüp bebek tedavisi yöntemi, günümüz şartlarında daha güvenli ve çok daha başarılı gebelikler oluşmaktadır.

Tüp Bebek Tedavisi (IVF) Öncesi

Kısırlıkla yüzleşmek, doğurganlık veya tüp bebek tedavisi görmek çiftlerin yaşamlarında duygusal kargaşa yaratabilir. Gebe kalma tedavilerinde, uygun desteği sağlamak için, tedaviden önce çiftlerin iletişim stratejilerini değerlendirmeleri esastır.

Tüp bebek tedavisi uygulamasına devam eden hastaların üzerine yapılan çalışmalarda, çiftlerden tedaviye başlamadan önce psikososyal bir anket doldurmaları istenmektedir.

Sorular, doğurganlık tedavisine başlamadan önce çiftlerin kendi kısırlıklarını, aile geçmişlerini ve desteklerini, ilişki özelliklerini ve stres düzeylerini anlamalarını değerlendiri. Hastalar ve birince derece yakınları üzerinde yapılan incelemeler sonrası bulgular şöyle çıkmaktadır;

Tüp bebek tedavisi süresi içinde çiftlerin tutumlarının önemli ölçüde değiştiğini göstermiştir. Tüp bebek tedavisi öncesine kıyasla, çiftler artık infertilite (kısırlık) hakkında daha iyi bir anlayışa sahipler ve tedaviyi daha çok bağlanıyorlar. İlginç bir şekilde, günümüzde rutin stres yönetimini takiben daha az çiftle daha yüksek stres seviyeleri gösterildi. Ayrıca, kadınların kısırlığı, erkeklere kıyasla daha fazla destek alıp, açık bir tutuma sahip olmaları bakımından belirli cinsiyet farklılıklarını belirlenmektedir.

Sonuç olarak IVF yani tüp bebek tedavisi alacak çiftlerin, tedavi öncesi ve tüp bebek tedavisi sırasında süreci daha iyi yönetebilmek ve daha az komplikasyonla karşılaşmak için psikolojik destek alınması önerilir.

Tüp Bebek Tedavisi Nasıl Yapılır?

Tüp bebek tedavisi; tubal hastalık, endometriozis, açıklanamayan infertilite (kısırlık) veya bir erkek faktörü içeren bazı infertilite türlerine bağlı uzun süredir devam eden infertilitenin tedavisi için iyi kurulmuş bir prosedürdür. Tüp bebek tedavisi, oosit bağışı gerektiren çiftlere de uygulanabilir.

Konvansiyonel tüp bebek tedavisi birkaç ilgili prosedürü içerir!

  • Hasta seçimi,
  • Yumurtalık stimülasyonu,
  • Oosit alımı,
  • Semen hazırlığı,
  • Kümülüs-oosit komplekslerinin tohumlanması,
  • Döllenmenin değerlendirilmesi,
  • Embriyo bölünmesinin değerlendirilmesi,
  • Çoğunlukla iki veya üç embriyonun uterusa değiştirilmesi,
  • Fazla embriyoların kriyoprezervasyonu ve gebeliğin kurulması.

Konvansiyonel tüp bebek tedavisi, tubal ve açıklanamayan infertilitesi olan hastalarda potansiyel olarak başarılı bir işlemdir. Bununla birlikte, bazı androlojik infertilite formları olan çiftlerde, özellikle sperm fonksiyonunun ciddi şekilde eksik olduğu çiftlerde döllenme başarısız olabilir. Yardımcı fertilizasyon teknikleri-kısmi zona diseksiyonu (PZD) ve subzonal inseminasyon (SUZI) - geleneksel IVF ile yardım edilemeyen ciddi androlojik infertiliteye sahip çiftleri tedavi etmek için sınırlı başarı ile kullanılmıştır.

Tüp Bebek Tedavisi ICSI

ICSI-döllenebilir bir metafaz II oositin sitoplazmasına tek bir spermatozoonun enjeksiyonu-ciddi erkek faktörü infertilitesinin hafifletilmesi için PZD ve SUZI'den daha etkili olduğu kanıtlanmıştır. Günümüzde ICSI, erkek kısırlığında, kadın faktörlü veya idiyopatik infertilitede konvansiyonel IVF ile benzer sonuçlar veren bir infertilite tedavisi olarak düşünülebilir.

ICSI tedavisi birkaç ilgili adımı içerir. ICSI için hasta seçimi, yumurtalık stimülasyonu ve oosit kullanımı, spermatozoanın değerlendirilmesi ve hazırlanması, ICSI prosedürünün kendisi, ICSI sonrası oosit hasarı ve pronükleus oluşumu, embriyo gelişimi ve fazla embriyoların değiştirilmesi ve kriyoprezervasyonu.

Tüp Bebek Tedavisinde Çoğul Gebelik

Kısırlık tedavileri, çoğul gebelik sayısında keskin bir artışa neden olmuştur. Çoğul gebelik sayısını azaltmak, tüm infertilite merkezleri için gelecekteki önemli bir zorluk olarak düşünülmelidir. 1991 Yılında piyasaya sunulduğundan bu yana, yeni ve etkili bir yardımcı gübreleme prosedürü olan ICSI'nin güvenliği ile ilgili sorular ortaya atılmıştır. Bu nedenle, ICSI gebeliklerinin ve çocuklarının dikkatli bir şekilde izlenmesi endikedir.

Öncelikle genetik danışmanın prospektif takibi, prenatal tanı olasılığı, gebelik sırasındaki sorunlar, (majör) konjenital malformasyonların ortaya çıkması ve ileri tıbbi ve psikomotor takip. ICSI'den sonra cinsiyet kromozomal anöploidilerinde ve de-novo yapısal sapmalarda hafif fakat anlamlı bir artış olduğunu göstermektedir.

Majör konjenital malformasyonları olan ICSI çocuklarının (n = 2840) yüzdesi, konvansiyonel IVF (n = 2955) veya doğal gebe kalan çocuklarda malformasyon oranına benzerdi. Bu prospektif takip çalışmasına, mümkünse bu çocukların doğurganlığını değerlendirmek için yetişkinliğe kadar çok daha uzun süre devam edilmelidir.

Tüp Bebek Tedavisinde Başarı Oranları

Tüp bebekte tedavisinde başarı şansını belirleyen bazı önemli unsurlar bulunmaktadır. Öncelikle doğru tanı ve çifti yormadan, en etkin gebelik tedavisi seçilerek hızlı bir şekilde uygulanmasıdır. Tüp bebek tedavisi uygulamasında gebelik oranları; kısırlığın nedeni, hastaların yaşı, infertilite süresi, yumurta sayısı gibi pek çok değişkene bağlıdır. Ama en önemlisi kadının yaşıdır.

HASTA GÖRÜŞLERİ
TÜM GÖRÜŞLER
SORU - FİYAT SOR
Randevu Randevuİletişim İletişimWhatsapp Whatsapp
Op. Dr. Mustafa Nuri AlihanoğluKadın ve SağlıkOp. Dr. Mustafa Nuri Alihanoğlu
0232 422 38880533 569 0119