Kadın ve Sağlık
MENÜKadın ve Sağlık0232 422 3888Randevu

Çikolata Kisti Tedavisi

Çikolata kisti tanısı ve takibinde kullanılan yöntemler arasında ultrason, pelvik MR başta olmak üzere, Ca125 birçok laboratuvar verilerinden yararlanılır.

Çikolata Kisti Tedavisi

Çikolata kisti (Endometriozis) nedir?

Endometriozis, kronik inflamasyon özelliklerine sahip zayıflatıcı bir hastalıktır. Endometriozis, premenopozal kadınlarda en sık görülen benign jinekolojik proliferasyonlardan biri gibi görünmektedir, çünkü üreme çağındaki kadınların %10-15'inin pelvik endometriozisden muzdarip olduğu tahmin edilmektedir.

Çikolata kisti biyolojisi belirsizdir. Prevalansına rağmen, bu hastalık tam olarak anlaşılamamıştır ve mevcut çalışmalar hastalığın kapsamı ile semptomatolojisi arasında bir ilişki olmadığını kanıtlamaktadır. Endometriozis tanısı için kan testi yoktur. Bu noktaya kadar, endometriozis tedavisi için çok başarılı bir seçenek yoktur. Çikolata kisti için hormonal tedavinin nispeten zayıf etkinliği nedeniyle, diğer bazı deneysel tedaviler şu anda klinik çalışmalardan geçmektedir.

Çikolata kisti, kronik, inflamatuar, yüksek insidanslı ve ciddi üreme ve genel sağlık sonuçları olan bir durumdur. Endometriozisin patogenezini anlamak, doğru tanı ve en etkili tedaviyi sipariş etmek için çok önemlidir. Bu patoloji ile ilgili çok sayıda veri olmasına rağmen, bu hastalığın patogenezi hakkındaki anlayışımız eksik kalmaktadır.

Endometrial köken, metaplastik ve mullerian embriyonik dinlenme teorisi ile ilgili güncel veriler burada gözden geçirilecektir. Ayrıca endometrioziste genetik, epigenetik, çevresel faktörler ve immünolojik disfonksiyon rolü özetlenecektir. Sonuç olarak, endometriozisin patogenezi için tutarlı bir teori önermek için genetik, epigenetik ve immünolojik çalışmalardan elde edilen bol miktarda veriyi entegre etmek için çok çaba sarf edilmelidir.

Endometriozis'e neden çikolata kisti denilmektedir?

Uterus içi yani Rahim iç dokusuna Endometrium denilmekte ve adet yani regly kanamasıyla birlikte bu endometrial dokular vsjinadan koyu kahve renginde mens kanamasıyla vajina dışına vücut dışına çıkmasıdır. Bu Endometrial doku vucut dışına değilde batın içine karın içine, pelvik organlara overlere (yumurtalıklar),Tüplere fallop tüplerine geri akması durumunda birikerek koyu benlik çikolata kisti benzeri görüntü oluşturmaktadır. Çikolata kisti denilme sebebi görüntülü benzerliğinden dolayıdır. İçinde Endometrial dokular vardır çikolata yoktur!

Çikolata kisti nedenleri?

Çikolata kisti, uterus boşluğunun dışındaki endometriyal tip mukozanın varlığı olarak tanımlanır. Önerilen patojenik teorilerden (retrograd menstruasyon, coelomic metaplazi ve Müllerian kalıntıları) hiçbiri tüm farklı endometriozis tiplerini açıklamamaktadır.

En ikna edici modele göre, retrograd menstruasyon hipotezi, transtubal retrograd akış yoluyla pelvise ulaşan endometriyal Fragmanlar, periton ve abdominal organlara implante edilir, çoğalır ve adezyon oluşumu ile kronik inflamasyona neden olur. Adet akışlarının sayısı ve miktarı genetik ve çevresel faktörlerle birlikte hastalığın fenotipik ekspresyon derecesini belirler.

Çikolata kisti belirtileri nelerdir?

  • Dismenore (ağrılı adet görme),
  • Ağrılı cinsel birliktelik (derin disparoni),
  • Ağrılı dışkılama diskezi ve ağrılı idrar yapma dizüri en sık bildirilen semptomlardır.

Çikolata kisti gebeliğe engel olur mu?

Çikolata kisti, östrojene bağımlıdır, üreme yıllarında kendini gösterir ve ağrı ve infertilite ile ilişkilidir. Overlerin, yumurtalıkların çatlamasını engel olabilmekte, çatlamış olan yumurtanın fallop tüplerine geçmesine engelleme veya overle sperm birleşmesine engelleme yaparak İnfertiliteye kısırlığa neden olabilmektedir. 

Endometriozis (Çikolata Kisti) Tanısı

Standart tanı, lezyonların doğrudan görselleştirilmesi ve histolojik muayenesi ile gerçekleştirilir. Yardımcı üreme teknolojileri geçerli bir alternatif oluşturmaktadır. Endometriozis, epitelyal yumurtalık kanseri riskinde %50'lik bir artış ile ilişkilidir, ancak önleyici müdahaleler mümkündür.

Sonuç olarak; Endometriozis’den Etkilenen kadınlar, yumurtalık kanseri gelişen genel kadın popülasyonundan daha yüksek risk altındadır ve ayrıca meme ve diğer kanserlerin yanı sıra otoimmün ve atopik bozukluklar için de artmış risk altında olabilirler.Tüm hastalıklarda olduğu gibi endometriozis da erken tanı ve tedavi önemlidir. 

Çikolata Kisti Tedavisi İzmir

Ağrı, periton implantlarının, derin nodüllerin ve yumurtalık kistlerinin eksizyonu veya progestinler, oral kontraseptifler ve gonadotropin salgılayan hormon agonistleri ile hormonal manipülasyon yoluyla yumurtlama ve menstruasyonun ortadan kaldırılmasıyla lezyonun baskılanmasına neden olarak tedavi edilebilir. İlaç tedavisi semptomatiktir, sitoredüktif değildir.

Cerrahi yüksek nüks oranları ile ilişkilidir. Lezyonun eradikasyonu doğurganlığı arttırmak için bir prosedür olarak kabul edilmesine rağmen, üreme performansı üzerindeki fayda ılımlıdır. Tedavide altın standart laparascopik cerrahi ile çikolata kisti odaklarının temizlenmesi ve hormonlar yardımıyla endometriozis odaklarının baskılanması hedeflenmektedir.

HASTA GÖRÜŞLERİ
TÜM GÖRÜŞLER
SORU - FİYAT SOR
Randevu Randevuİletişim İletişimWhatsapp Whatsapp
Op. Dr. Mustafa Nuri AlihanoğluKadın ve SağlıkOp. Dr. Mustafa Nuri Alihanoğlu
0232 422 38880533 569 0119