Kadın ve Sağlık
MENÜKadın ve Sağlık0530 388 3863Online Randevu

Miyom Tedavisi

Miyomlar genel olarak iyi huylu kanser yapma özellikleri çok düşük potansiyelli rahim içi ve rahim dışı oluşumlardır. Miyom her 5 kadından 1 inde görülmektedir.

Miyom Tedavisi

Miyom Tedavisi İzmir

Toplumumuzda yaklaşık olarak her 5 kadının 1 inde miyom - rahim ur olarak bilinen oluşumlar tespit edilmektedir. Miyomlar genel olarak iyi huylu kanser yapma özellikleri çok düşük potansiyelli Rahim içi ve Rahim dışı oluşumlardır. Miyom Tedavisi ve ur tedavisi rahatsızlık durumuna göre değişmekle birlikte, açık ve kapalı cerrahi yöntemi ile yapılabilir.myomlar ve urlar hakkında bilğileri oldukça fazladır.

Benign leiomyomalar uterusun en sık görülen mezenkimal tümörleridir. Buna karşılık, uterus sarkomu çok nadirdir. Leiomyosarkomlar endometrial stromal sarkomlar (ESS) ardından en sık sarkomlardır. Leiomyosarkomlar belirgin nükleer atipi ve yüksek mitotik sayısı ile karakterizedir ve aynı zamanda tümör hücre nekrozu ve myometrial ve vasküler işgali gösterebilir. Tanısal belirsizlik vakaları için, belirsiz malign potansiyel (güdük) düz kas tümörü kategorisi düşünülebilir ancak nadiren kullanılmalıdır.

Düşük dereceli ESS ve stromal nodüllerin yanı sıra, 2014 yılında DSÖ tarafından yüksek dereceli ESS kategorisi yeniden değerlendirildi. Yüksek dereceli ESS, sırasıyla fibromiksoid ve yuvarlak hücre histolojisi, miyoinvaziv büyüme ve siklin D1 ve BCOR için immünoreaktivite ve ywhae ve BCOR içeren farklı gen füzyonları ile karakterizedir.

Çok nadir farklılaşmamış uterus sarkomlarının yüksek dereceli ESS ile örtüşmesi nedeniyle yeniden tanımlanması gerekir. Yumurtalık seks kord tümörlerini (UTROSCT) andıran uterin tümörler nadiren malign davranırlar, ancak endometrial karsinomlardan ayırt edilmesi gerekir. Uterusun karışık epitel ve mezenkimal tümörleri adenosarkomlardan daha sık görülen karsinosarkomlarla nadirdir.

Adenosarkomların prognozu için sarkomatöz büyümenin tanınması çok önemlidir. Karsinosarkomlar genetik olarak klonal olmasına rağmen histolojik olarak heterojendir; biyolojik olarak farklılaşmamış karsinom olarak kabul edilirler. Nadir ve olağandışı mezenkimal uterus tümörlerinin sınıflandırılması için moleküler patolojinin artan bir önemi olacaktır.

HASTA GÖRÜŞLERİ
TÜM GÖRÜŞLER
SORU - FİYAT SOR
Randevu Randevuİletişim İletişimWhatsapp Whatsapp
Op. Dr. Mustafa Nuri AlihanoğluKadın ve SağlıkOp. Dr. Mustafa Nuri Alihanoğlu
0232 463 23630530 388 3863